Projekty

TASTES

Zvuková performance / instalace (durata 50′)

Sára Medková – klavír, hlas
Ivo Medek – inside piano, ready mades, hlas
Jan Kavan – violoncello, hlas
Vít Zouhar – elektronika, hlas
Lukáš Medek – video

Čajový obřad v Šanghaji. Jednoznačný impulz, ze kterého vznikla idea představení TASTES. Obřad jako takový není podstatným, ale skýtá neobvyklý pohled na vztahy mezi zvukem, chutí a vůní. Autoři po dlouhou dobu sledovali podobnosti a vztahy mezi zvuky, chutěmi a vůní vín i jídel – podobně prudký náběh, dlouhé doznívání či překrývání a míchání různých vjemů. Všechny tyto tvary jsou zkombinovány v projektu TASTES. Charakteristické vůně vín, čajů a oblíbených pokrmů pak definují strukturu a proporce představení. Jednotlivé procesy pak vycházejí z přípravy jídel a nápojů a v konečném důsledku vytvářejí různé návody pro tvorbu zvukových objektů, struktur a ploch.

Komorně

Akustický koncert (durata 55′ )

Ivo Medek – inside piano, hračky, voda, hlas
Sára Medková – klavír, hlas
Jan Kavan – violoncello, hlas

Intimní a zcela akustický koncert Ensemble Marijan složený ze skladeb členů. Důraz je kladen na ticho v různých podobách a je kontrastem k multimediálním představením plným rozličné technologie.

Soundscapes

Multimediální týmová kompozice (durata 60′)

Gabriela Vermelho – kvinton, zpěv
Dan Dlouhý – bicí nástroje, socha, ready-mades
Sára Medková – klavír, syntezátor, hlas
Ivo Medek – inside piano, hlas, perkuse
Jan Kavan – violoncello, hlas, interaktivní elektronika
Tomáš Hrůza – interaktivní video

Představení je postaveno na základní myšlence, že i zdánlivě nehybné, zmrzlé, statické světy jsou ve skutečnosti velmi strukturované, komplexní a bohaté, pokud je dostatečně hluboce zkoumáme. Pak totiž nalezneme nové významy, nová slova … nové prostory.

Dílo  využívá mnoha různých vrstev. Od křehké básně Gilliana Fergusona „Winter Walk“, která posloužila jakou inspirace pro konstrukci vokálně instrumentální části, až po animální části hrané na sochu Dana Dlouhého, který je i jejím autorem. Kromě klasicky zkomponovaných částí je v projektu ponechána určitá interpretační volnost v mezích, které u každého provedení zajišťují jedinečnost při zachování myšlenek a struktury celého díla.